Acil Tıp Uzmanı Hangi Rahatsızlıklara Bakar - Özel Hastane Randevu Al , Özel Hastane Arama Motoru

Acil Tıp Uzmanı Hangi Rahatsızlıklara Bakar


Ani olarak meydana gelen sağlık bozukluklarında hastanın, genel durumunu, şikayet ve taleplerini değerlendirerek, temel tıbbi sorunu belirleyen ve ilk tıbbi müdahaleyi yapan uzman hekimdir.
 
Acil Tıp Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Hastanın şikayeti ve tıbbi öyküsü hakkında hastadan veya hasta yakınından ayrıntılı bilgi almak ve  kaydetmek,
b) Hastanın ayrıntılı fiziki muayenesini yapmak,
c) Teşhise yönelik olarak tomoğrafi, manyetik rezonans, ultrason, röntgen, kan, idrar vb.  tetkikleri istemek,
d) Muayene bulguları ve tetkik sonuçlarına göre tanı koymak ve tedavi yöntemlerini belirlemek,
e) Acil servise başvuran  tüm akut hasta ve yaralıların ,stabilizasyon ve resüsitasyonları (yeniden canlandırma)  değerlendirme ve   bakımlarını sağlamak,
f) Hastanın  değerlendirilmesi, hastalığın teşhis edilmesi, tedaviye başlanması , yatırılması, taburcu veya sevk edilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,
g) Gerektiğinde hastanın, hastane içinde veya dışında sürekli bakım olanaklarından (polikliniklerden) yararlanması için bilgilendirilmesini sağlamak ve yönlendirmek,
h) Akut bir hastalık veya yaralanma geçiren hastaların hastaneye gelmeden önceki bakımlarını uygun şekilde gerçekleştirmek,
i) Acil servisten çıkan hastaların izlenmelerini sağlamak, 
j) Kritik bakım ve toksikoloji gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vermek,
k) Gerektiğinde ilgili hekimlerle konsültasyonda bulunmak,
l) Hastalık, yaralanma ve zehirlenmelerin önlenmesi için hastalar ve halkın eğitilmelerine yardımcı olmak,
m) Acil veya felaket durumlarında, toplumsal felaket hazırlıkları ve acil tıp hizmetleri sisteminin  (EMS) yönetimine katılmak,
n) Acil serviste görev yapan  yardımcı sağlık personelinin eğitim ve denetiminden sorumlu olmak,
o) Mesleği ile ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmek,kongre,sempozyum vb. aktivitelere katılmak,
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Acil Tıp, hayati tehlike yaratan durumların hızlı bir şekilde tanınıp müdahalesinin yapılmasını sağlayan bir tıp dalıdır.
Acil Tıp, özellikle acil sağlık sorunlarının çözümü için hastane öncesi ve hastanelere bağlı acil servislerde sunulan hizmetin kalitesinin arttırılmasını, ölüm ve sakatlıkların önlenmesini hedef almıştır. Hastalıklarda ve yaralanmalarda acil tıp doktorları, hastanın yaşam bulgularının düzenlenmesi, değerlendirilmesi ve tedavisini sağlamak için çalışır. Acil Tıp, öncelikle acil servislerdeki hizmetleri kapsarken aynı zamanda hastane öncesi sağlık hizmetleri (ilk yardım, ambulans vs.) ve afet öncesi planlama ile de ilişkilidir.
 

ACİL TIP NEDİR ?

 
Acil Tıp Uzmanı, ileri kardiyak yaşam desteği, ileri travma yaşam desteği ve acil tıbbi bakım konularında uzmanlık eğitimi almış doktordur. Acil Tıp Doktorları, tıbbi acil durumdaki hastanın hızlı bir şekilde değerlendirilmesini ve uygun tedavisini sağlamanın yanında,  acil tıbbi bakım gereken ancak diğer sağlık bakım birimlerine çeşitli nedenlerle ulaşamayan hastaların tedavisini de hastane öncesi alanda sağlar. Acil Tıp hizmeti, yoğun ve kendine özgü tıbbi yapısı ile bu konuda eğitilmiş doktorlar tarafından uygulanmaktadır. Acil Tıp Uzmanlarının hastane acil servislerinde hasta bakımında birincil görevli kişiler olması yanında travma hastası gibi bir çok branş doktorunun müdahalesinin gerekli olduğu durumlarda ekip liderliği (travma lideri) görevinde bulunur.
acil%2Btip clip image004 ACİL TIP NEDİR ?Etkin sağlık bakım sistemlerinin planlanmasında, gelişmesinde, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde acil tıp uzmanlığının büyük bir önemi vardır. Felaket durumlarındaki sağlık hizmetinin planlanması ve uygulanması da acil tıp uzmanlığının görevleri içindedir.


Acil Tıp Uzmanı Hangi Rahatsızlıklara Bakar Videosu İzle, Acil Tıp Uzmanı Hangi Rahatsızlıklara Bakar Videosunu Seyret Yorum Yap
Etiketler; »Acil Tıp Uzmanı Baktığı Hastalıklar » Acil Tıp Uzmanı Görevi » Acil Tıp Uzmanı Hangi Hastalıklarla İlgilenir
Etiketler » Acil Tıp Uzmanı Baktığı Hastalıklar   » Acil Tıp Uzmanı Görevi   » Acil Tıp Uzmanı Hangi Hastalıklarla İlgilenir  

SAĞLIK HABERLERİ

1 2 3 4 5 6 İleri