Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Kimdir ve Hangi Hastalıklara Bakar - Özel Hastane Randevu Al , Özel Hastane Arama Motoru

Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Kimdir ve Hangi Hastalıklara Bakar


Dermatoloji Anabilim Dalı

Dermatoloji, deri ve deri eklerinin (saç, tırnak, ter bezleri) yapısı, işlevleri ve hastalıklarıyla ilgili bilim dalıdır. Venereoloji (cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar), fotodermatoloji, dermatopatoloji, dermatolojik cerrahi, pediatrik dermatoloji, kozmetik dermatoloji gibi alt dalları bulunmaktadır. Dermatoloji Anabilim Dalında deri hastalıklarının tanı ve tedavisinin yanı sıra kozmetik uygulamalar da yapılmaktadır.Anabilim  dalımızın  temel  amaçları bu doğrultuda bilim insanı yetiştirmek, bilim dalının problemleri ile uğraşmak, deri ve zührevi hastalıklarla  ilgili tanı ve tedavileri  uygulamak ve bilim dalını  ilgilendiren  konularda deneysel ve klinik  çalışmalar  yapmaktır. 

yatan hasta kliniği ve genel poliklinik rotasyonları şeklinde 3 haftalık  Dermatoloji eğitimi verilmektedir. Derinin yapısı, fonksiyonları, deri sağlığının korunması, derinin aşırı duyarlılık reaksiyonları, enfeksiyöz, metabolik, neoplastik hastalıkları, sistemik hastalıkların deri bulguları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, saç ve tırnak hastalıkları, deri hastalıklarının tanı yöntemleri, topikal ve sistemik tedavi dermatoloji stajının temel amaçlarıdır. Teorik derslere ek olarak poliklinikte gözlem yapma ve hasta başı vizitlerine öğretim elemanlarıyla birlikte aktif katılım sağlanmaktadır. Öğrencilerin birinci basamak sağlık hizmetlerinde hastaya tanı koyma, tedavi etme ve gerektiğinde bir dermatoloji uzmanına yönlendirme bilgi ve becerilerini kazanmaları hedeflenmektedir.

Aşağıdaki Hastalıklarının Tümüne Dermatoloji (Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı) BakmaktadırDeri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Kimdir ve Hangi Hastalıklara Bakar Videosu İzle, Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Kimdir ve Hangi Hastalıklara Bakar Videosunu Seyret Yorum Yap
Etiketler; »Dermatoloji Uzmanı Kimdir » Dermatoloji Uzmanı Hangi Hastalığa bakar » Dermatoloji Uzmanının Baktığı Hastalıklar
Etiketler » Dermatoloji Uzmanı Kimdir   » Dermatoloji Uzmanı Hangi Hastalığa bakar   » Dermatoloji Uzmanının Baktığı Hastalıklar  

SAĞLIK HABERLERİ

1 2 3 4 5 6 İleri