Çocuk Cerrahi Uzmanı Kimdir ve Hangi Hastalıklara Bakar - Özel Hastane Randevu Al , Özel Hastane Arama Motoru

Çocuk Cerrahi Uzmanı Kimdir ve Hangi Hastalıklara Bakar


Çocuklar, hiçbir zaman erişkinlerin küçültülmüş bir hali değildir. Çocukluk çağının kendine has fizyolojisi ve hastalıkları vardır. Çocukluk çağında görülen hastalıklar, dönemlere göre farklı özellikler göstermektedir. Bu hastalıkların tanı ve tedavisi çocuğun gelişimi, fizyolojisi ve psikolojisi göz önüne alınarak yapılmalıdır. Cerrahi yaklaşım gerektiren hastalıklar ise ilgili konulara özgü tanı ve tedavi yöntemlerini belirleyen ve uygulayan Çocuk Cerrahları tarafından değerlendirilmeli ve gerçekleştirilmelidir.

Çocukluk çağında yapılan bir cerrahi müdehalenin sonuçlarını, hastalar bir ömür boyu üzerlerinde taşırlar. Bu yüzden tüm bu müdehaleler; uzun ve meşekkatli bir eğitimden geçen, en disiplinli ve en modern tedavi tekniklerini öğrenen, insiyatif alıp çok kısa bir sürede en ideal tedaviyi uygulayabilen iyi yetişmiş Çocuk Cerrahları tarafından yapılmalıdır.

Çocuk Cerrahisi Bilgilendirme Başlıkları:

1. Yenidoğanın Cerrahi Hastalıkları

 • Yemek borusunun doğumsal yokluğu, gelişimsel hataları ve soluk borusu ile ilişkisi için hangi doktora gidilir
 • Doğumsal mide, duodenum (oniki parmak barsağı), ince barsak ve kalın barsağın yokluğu veya tıkanıklığı için hangi doktora gidilir
 • Diyaframın olmamasına bağlı barsakların göğüs kafesinde yer alması ve akciğerlerin yetersiz gelişimi (Konjenital Diafragma Hernisi) için hangi doktora gidilir
 • Doğumsal makat darlığı veya yokluğu (Anorektal malformasyonlar)  için hangi bölüme gidilir için hangi doktora gidilir
 • Prematürelik ve buna bağlı gelişen hastalıkların cerrahi tedavisi için hangi doktora gidilir
 • Karın duvarının olmamasına bağlı barsakların karın dışında yer alması (Omfalosel ve Gastroşizis) için hangi bölüme gidilir için hangi doktora gidilir

2. Sindirim Sistemi Cerrahi Hastalıkları

 • Yemek borusunun (ösofagus) darlıkları, yanıcı ve yakıcı madde içimine bağlı oluşan hastalılar (Korozif Ösofajit) için hangi doktora gidilir
 • Mide darlık, tıkanıklık ve ülser hastalığı için hangi bölüme gidilir için hangi doktora gidilir
 • Gastroözofagial reflü hastalığı (GER) ve komplikasyonları için hangi bölüme gidilir için hangi doktora gidilir
 • İnce barsakların tıkanıklığı, polip hastalığı, inflamatuar barsak hastalıkları  için hangi bölüme gidilir için hangi doktora gidilir
 • Apendisit için hangi bölüme gidilir için hangi doktora gidilir
 • Doğumsal barsak sinirlerinin gelişim bozukluğuna bağlı megakolon (genişlemiş kalın barsak) (Hirschprung Hastalığı)
 • Kabızlık, makatta çatlak ve fistül oluşumu için hangi bölüme gidilir
 • Ergenlerde hemoraid ve cerrahisi
 • Kasık fıtığı, göbek fıtığı için hangi bölüme gidilir
 • Karaciğer kist, abse ve tümörleri için hangi bölüme gidilir
 • Safra yollarının doğumsal yokluğu, kistik genişlemesi ve taş hastalığı
 • Pankreas kistleri ve tümörleri için hangi bölüme gidilir
 • Dalak hastalıkları ve kan kastalıklarında dalak çıkarılması

3. Solunum Sistemi Cerrahi Hastalıkları

 • Doğumsal akciğer hastalıkları, kistleri için hangi doktora gidilir
 • Akciğer enfeksiyonlarına bağlı gelişen abse ve ampiyemin tedavisi için hangi bölüme gidilir
 • Soluk borusunun doğumsal hastalıkları için hangi bölüme gidilir
 • Soluk borusuna yabancı cisim kaçması ve bronkoskopik girişimler için hangi bölüme gidilir
 • Pnömotoraks, hemotoraks için hangi bölüme gidilir
 • Göğüs kafesinin deformiteleri (kunduracı göğüs, güvercin göğüs) için hangi bölüme gidilir

4. Çocuklarda Travma

 • Trafik kazaları için hangi bölüme gidilir
 • Düşme, darp ve buna benzer genel vücüt travmaları için hangi bölüme gidilir
 • Hırpalanmış çocuk sendromu için hangi bölüme gidilir
 • Kesici, delici, karın, göğüs travmaları için hangi bölüme gidilir

5. Çocukluk Çağında Kanser Hastalıkları ve Cerrahi Tedavileri

 • Böbrek tümörleri için hangi bölüme gidilir
 • Sinir elemanları kaynaklı tümörler
 • Yumuşak doku tümörleri için hangi bölüme gidilir
 • Lenf bezi tümörleri
 • Karaciğer tümörleri için hangi bölüme gidilir
 • Akciğere yayılan tümörlerin cerrahi tedavisi
 • Over, testis (yumurtalık) tümörleri için hangi bölüme gidilir
 • Diğer organlara ait tümörler için hangi bölüme gidilir

6. Hormonal Hastalıkların Cerrahi Tedavisi

 • Tiroid bezi (guatr) hastalıkları için hangi bölüme gidilir
 • Pankreas hastalıkları için hangi bölüme gidilir
 • Böbrek üstü bezi hastalıkları için hangi bölüme gidilir

7. Çocuklarda Baş Boyun Cerrahisi

 • Boyun kitleleri için hangi bölüme gidilir
 • Doğumsal boyun kistleri ve sinüsleri için hangi bölüme gidilir

8. Yanık

 • Yanıkların ayaktan ve yatıralarak her türlü tedavisi

Çocuk Ürolojisi Bilgilendirme Başlıkları:

1. Boşaltım Sistemi Ve Üreme Organlarına Ait Cerrahi Hastalıklar

 • Böbrek kistleri, tümöreleri ve taş hastalığı için hangi doktora gidilir
 • Böbrek üreter bileşke darlıkları (UPJ darlığı) için hangi doktora gidilir
 • Üreter mesane bileşke darlıkları (UVJ darlığı) için hangi doktora gidilir
 • Üreter genişlemesi, taşları için hangi doktora gidilir
 • Vezikoüreteral reflü (VUR) (İdrarın mesaneden üretere geri kaçışı) için hangi doktora gidilir
 • Mesane enfeksiyonları, taş hastalığı için hangi doktora gidilir
 • Karın ön duvarının oluşmamasına bağlı mesanının karın dışına açılması (Ekstrofia Vesika) için hangi doktora gidilir
 • Erkek çocuklarda üretranın alta açılması (hipospadias) (peygamber sünneti) için hangi doktora gidilir
 • İnmemiş testis, hidrosel, spermatik kordon kisti için hangi doktora gidilir
 • Epididimoorşit (testis iltihabı), balanit -postit (sünnet derisi iltihabı) ve prostatit gibi enfeksiyonlar
 • Sünnet için hangi doktora gidilir
 • Kız çocuklarda over (yumurtalık) kistleri, torsiyonu için hangi doktora gidilir
 • Hymenin (kızlık zarı) kapalı olması, labial yapışıklıklar için hangi doktora gidilir

Çocuk Cerrahisinde ve Çocuk Ürolojisinde Tanı ve Tedavi Yöntemleri

 • Laparoskopik girişimler için hangi doktora gidilir
 • Endoskopik girişimler için hangi doktora gidilir
 • Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi için hangi doktora gidilir
 • Kolonoskopi, rektoskopi, anoskopi için hangi doktora gidilir
 • Sisitoskopi, üreteroskopi için hangi doktora gidilir
 • Bronkoskopi için hangi doktora gidilir
 • Yeni Doğan Cerrahi sorunları için hangi bölüme gidilir

 • Doğumdan önce tanı konulan hastalıkların doğum sonrasında ameliyathanede tedavisi ( Gastroşizis gibi) için hangi doktora gidilir

 • Yemek Borusu – mide – ince ve kalın bağırsakların tıkanıklık ve darlıkları için hangi bölüme gidilir

 • Doğuştan karın ön duvarı defektleri ( omphales, gastroşizis, karın içi ve diğer kitleler, v.b.)  için hangi doktora gidilir

 • Çocuk fıtıkları ( kasık ve göbek fıtıkları) için hangi bölüme gidilir

 • İnmemiş testis için hangi doktora gidilir

 • Hidrosel için hangi bölüme gidilir

 • İşeme bozuklukları ( hipospadias, epispadias, v.b.)  için hangi doktora gidilir

 • Anal ve genital bölge sorunları ( fissür, fistül, rektal polip, anal darlıklar, labia şinesi, v.b.) için hangi bölüme gidilir

 • Kabızlık için hangi doktora gidilir

 • Karın ağrıları için hangi bölüme gidilir

 • Genel vücut travmaları ( Trafik kazaları, düşme, çarpma, v.b.) için hangi bölüme gidilir

 • Yanıklar için hangi doktora gidilir

 • Karın içi kitleler için hangi bölüme gidilir

 • Akut karın ( Apandisit, bağırsak tıkanıkları, v.b.) için hangi bölüme gidilir

 • Cilt enfeksiyonları ( Apseler) için hangi doktora gidilir

   
 • Kapalı ( laparoskopik) ameliyatlar için hangi bölüme gidilir

 • Konjenital megakolon gibi doğuştan barsakların çalışmaması durumunda için hangi bölüme gidilirÇocuk Cerrahi Uzmanı Kimdir ve Hangi Hastalıklara Bakar Videosu İzle, Çocuk Cerrahi Uzmanı Kimdir ve Hangi Hastalıklara Bakar Videosunu Seyret Yorum Yap
Etiketler; »Çocuk Cerrahi Uzmanı Başktığı Hastalıklar » Çocuk Cerrahi Uzmanı Hastalıklları » Çocuk Cerrahi Uzmanı Kimdir
 • erol
  25 Mart 2015 Saat : 14:23

  çoçuğum 10 yaşında pitisi çok küçük. nereye başvurabilirim. ilgilenirseniz teşekkür ederim

 • Etiketler »  

  SAĞLIK HABERLERİ

  1 2 3 4 5 6 İleri